Gabrielina huť

    Bývalá víska při soutoku Načetínského a Telčského potoka. Bývaly zde železárny na výrobu. Dnes jsou zde zarůstající zbytky staveb. Malebné místo.

Cestou z Brandova podél státní hranice proti proudu Načetínského potoka se po 4 km chůze po modré značce přijde na rozlehlou mýtinu uprostřed lesů. Kdyby tu nebyly turistické ukazatele a česko-německá informační tabulka (jejíž autor byl evidentně v druhém z jazyků zběhlejší), málokdo by si všiml, že se nachází na místě, kde v minulosti stávala průmyslová vesnice - Gabrielina Huť.

Gabrielina Huť byla před svým zánikem osadou obce Kalek (okres Chomutov). Ležela 4 km jihozápadně od Brandova, poblíž státní hranice, v nadmořské výšce 585 m uprostřed lesů v údolí Telčského potoka poblíž jeho soutoku s Načetínským potokem. Její katastr měřil 1193 ha.

Ves byla založena roku 1779. V letech 1778 - 1780 zde totiž hrabě Jindřich Rottenhan, majitel Červeného hrádku, vybudoval novou železárnu. Na počest své dcery Gabriely nazval huť Gabrielinou hutí a tento název se přenesl i na vesnici vznikající jižně od ní. Předtím zde bylo jen pár roztroušených domků uhlířů a dělníků pracujících v lese. Některé prameny ovšem uvádějí, že nově založená osada nebyla prvním osídlením na tomto místě - ještě dříve tu prý stávala vesnice zvaná Telč. Zřejmě proto se také někdy jako datum vzniku osady uvádí rok 1632. Téhož roku byla také postavena Thunská silnice do Rudolic v Horách. Silnice do Brandova vznikla až v roce 1833.
Zajímavé je, že až do roku 1918 se vedle německého názvu Gabrielahütten udržel i český název Gabrielčina Huť (lidově Gabrielka). Teprve v roce 1921 byl zaveden nezdrobnělý úřední název Gabrielina Huť. Od roku 1869 byla vesnice osadou obce Kalek; po roce 1938 byla nějakou dobu administrativně připojena k Brandovu.

 

FOTO BY @AIDIE

Kontaktujte nás

https://www.instagram.com/hajovnasvahova/