Nivský potok

             Nivský potok, na kterém leží již zmiňované Helenčiny vodopády, má dva prameny. Jeden z nich, Lužec, pramení 1 km severozápadně od Lesné ve výšce 864 m a protéká Telčským rybníkem. Druhý - Nivský potok - pramení 1,6 km severozápadně od Svahové ve výšce 871 m a protéká Kachním rybníkem. Oba potůčky se stékají 1,7 km severně od Svahové. od soutoku se vodní tok oficiálně nazývá Nivský potok, ovšem častěji se používá jména Lužec (obě jména vznikla překladme německého názvu Aubach; Au = niva, luh). Potok měří celkem 11,1 km a původně ústil do Bíliny. V 70. letech 20. století byl dolní tok potoka v souvislosti s těžbou uhlí přeložen a zaústěn z části do Podkrušnohorského přivaděče, částečně upraveným korytem do Bíliny. Voda z Nivského potoka je převáděna do povodí Bíliny pro využití k vodárenským účelům (vodní nádrž Jirkov).

Kontaktujte nás

https://www.instagram.com/hajovnasvahova/