Pěší turistika

TRAMPSKÉ ÚDOLÍ

Trampské údolí, dnes známé také jako Údolí duchů se nachází asi 600 metrů naproti Novému rybníku a vedle Nivského potoka. K údolí se dá dojít hned několika cestami. První možností je přejít silnici od rybníka a projít po luční cestě až k lesu, napříč lesem a dorazíte k údolí. Další možností je jít podél Nivského potoka či po stezce od Helenčiných vodopádů směrem proti proudu potoka a dojdete taktéž k údolí. Údolí nese svůj název Trampské  již po několik let, co se tu scházeli trampové a udržovali si své přespávací místo, údolí odpočinku. Toto údolí mělo dříve udržované schody (z kořenů stromů), bránu, dřevěný stůl, sruby. Po roce 2012 už ovšem bylo údolí velmi poničené, stůl byl již v dezolátním stavu, dřevo bylo ztrouchnivělé. Nyní se někteří návštěvníci postarali o znovuobnovení trampského údolí, a tak si můžete přijít sem odpočinout, opéct si buřta a nyní i přejít přes lávku, která je přes Nivský potok také nově vytvořena. Sruby zde již nenajdete, ale třeba se nějaký zapálený tramp rozhodne a nově je postaví. :))

NOVÝ RYBNÍK, KACHNÍ RYBNÍK, TELČSKÝ RYBNÍK

V okolí Svahové byly založeny tři rybníky: 2 km SZ tzv Anwedel Teich - Kachní rybník, 0,7 km SV od silnice Svahová - Malý Háj Neuer Teich - Nový rybník a 2,1 km SSV.Teltschteich nebo také Loch Teich - Telčský rybník, rybník v díře. Mezi nimi byly vybudovány strouhy (Anwedlgraben a Toltschgraben), které převáděly vodu z povodí Telčského potoka do povodí Lužce. Z rybníka V díře a z Kachního rybníka byly dvě výpuste: jedna do Telčského potoka, druhá k Lužci. Sloužily údajně k oddělení kyselých vod z rašelinišť od „sladkých". Voda v Novém rybníce má vysokou kyselost, měkkost a je zbarvena do hnědo-červené barvy. (foto: K.Beneš)

 

RUDOLICKÝ RYBNÍK

Rudolický rybník je ozdobou rudolické krajiny. Rybník je ukryt v lesích 1km západně od obce Rudolice v Čechách.

EDUARDOVA SKÁLA

Eduardova skála se nachází nedaleko Rudolic v Horách. Skalisko měří asi 909m (1km) a je jihovýchodně od obce Malý Háj. Dojdeme k ní po lesní cestě jež vede k hájovně a od ní pak kolem okraje lesa. Ze skály je krásný a daleký výhled především západním směrem. Na vrcholku Eduardovy skály je triangulační bod. Skála je tvořena hrubozrnou žulou a je využívaná horolezci jako cvičná stěna.

MEDVĚDÍ SKÁLA

Medvědí skála je druhá nejvyšší hora Mostecka a nejvyšší vrchol Rudolické hornatiny, měří 923,8 m. Tvoří ji oblý vrchol a na plochém temeni hory se nacházejí vrcholové skály a žokovité balvany. Jméno Medvědí skála dostala hora podle toho, že zde byl v 18. století zastřelen poslední medvěd žijící v Krušných horách.

HELENČINY VODOPÁDY

Výška vodopádu je 4 metry, průměrný průtok 100 l/s a celková mohutnost ohromných 400 m.l/s. Někdy také nazývané vodopády na Nivském potoce" jsou kousek pod místem, kde tento potok 2 km severně od obce Svahová kříží červená značka na Lesnou. Vodopád má velkou sílu a navíc jsou pod ním ještě menší peřeje. Přirozený průměrný průtok vodopádem je uměle zvýšen z původních 60 litrů za sekundu na zhruba 100 litrů kvůli přívodu vodního proudu z Kachního rybníka a rybníka s názvem "V Díře".

NIVSKÝ POTOK (LUŽEC)

Nivský potok nebo také jiným názvem potok Lužec, na kterém leží již zmiňované Helenčiny vodopády, má dva prameny. Jeden z nich, Lužec, pramení 1 km severozápadně od Lesné ve výšce 864 m a protéká Telčským rybníkem. Druhý - Nivský potok - pramení 1,6 km severozápadně od Svahové ve výšce 871 m a protéká Kachním rybníkem. Oba potůčky se stékají 1,7 km severně od Svahové. od soutoku se vodní tok oficiálně nazývá Nivský potok, ovšem častěji se používá jména Lužec (obě jména vznikla překladme německého názvu Aubach; Au = niva, luh). Potok měří celkem 11,1 km a původně ústil do Bíliny. V 70. letech 20. století byl dolní tok potoka v souvislosti s těžbou uhlí přeložen a zaústěn z části do Podkrušnohorského přivaděče, částečně upraveným korytem do Bíliny. Voda z Nivského potoka je převáděna do povodí Bíliny pro využití k vodárenským účelům (vodní nádrž Jirkov).

RŮŽOVÝ VRCH

Kamennou rozhlednu s dřevěnou nástavbou najdete na Růžovém vrchu (729 m n. m.) na jižním okraji městečka Hora Svaté Kateřiny, asi 25 km severozápadně od Mostu. Šestnáctimetrová věž, byla poprvé otevřena 17. srpna 1902 za účelem zatraktivnit oblast pro turisty.

GABRIELINA HUŤ

Cestou z Brandova podél státní hranice proti proudu Načetínského potoka se po 4 km chůze po modré značce přijde na rozlehlou mýtinu uprostřed lesů. Kdyby tu nebyly turistické ukazatele a česko-německá informační tabulka (jejíž autor byl evidentně v druhém z jazyků zběhlejší), málokdo by si všiml, že se nachází na místě, kde v minulosti stávala průmyslová vesnice - Gabrielina Huť.

Gabrielina Huť byla před svým zánikem osadou obce Kalek (okres Chomutov). Ležela 4 km jihozápadně od Brandova, poblíž státní hranice, v nadmořské výšce 585 m uprostřed lesů v údolí Telčského potoka poblíž jeho soutoku s Načetínským potokem. Její katastr měřil 1193 ha.

LESNÁ (NOVÁ VES V HORÁCH)

Lesná (německy Ladung) je osada, která je součástí obce Nová Ves v Horáchokrese Most v Ústeckém kraji. Nachází se na stejnojmenném návrší v nadmořské výšce 914 metrů, čímž je nejvýše položeným sídlem v okrese Most. Leží zhruba 5 km jihozápadně od Nové Vsi v Horách. Osada má pouze tři domy s adresou, z nichž jeden je hotel a nemá žádné trvalé obyvatele.

 

https://www.instagram.com/hajovnasvahova/